OKOLO TRENČÍNA

10.10.2021 o 14.30 hod. ODA Trenčín

Posledný koncert MORAVANKY Jána Slabáka

Textilanka z Trenčína

Túfaranka

Nadličanka

Okolo Trenčína 2021

ZMENENÉ – OKOLO TRENČÍNA festival dychových hudieb – 10.10.2021 o 14:30 hod.

V zastúpení organizátora podujatia, vám ako sprostredkovateľ predaja oznamujeme, že lístky zakúpené na  OKOLO TRENČÍNA festival dychových hudieb, ktoré sa malo konať dňa 25.10.2020 o 14:30 hod. v Posádkový klub – ODA Trenčín,a lístky zakúpené na  Candrbál s Textilankou  7.5.2021 o 19:00 hod. v Piano club Trenčín. 

zostávajú v platnosti. Tešíme sa na Vás.