OKOLO TRENČÍNA

22.10.2023 o 14.30 v ODA Trenčín

DH Glória ČR

DH Textilanka

DH Májovanka