OKOLO TRENČÍNA

23.10.2022 o 14.30 v ODA Trenčín

DH Mistříňanka

DH Textilanka

DH Legrúti